KOPALNIA RUDY NIKLU 

KOPALNIA WAPIENIA 

Elemental Asia S.A., początkowo prowadząca działalność pod nazwą Prime Minerals S.A. od 2014 roku inwestowała w Indonezji w projekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych, tj. rudy niklu oraz kruszywa wapiennego.

Strategicznym celem spółki Prime Minerals S.A. było budowanie grupy kapitałowej zarządzającej aktywami w obszarze wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych.

Swoją strategię spółka zamierzała realizować poprzez:

 • Wyszukiwanie atrakcyjnych koncesji na eksplorację złóż
 • Wykonywanie kompleksowych badań zasobów tych koncesji oraz opracowywanie studium wykonalności
 • Akwizycje podmiotów dysponujących wartościowymi koncesjami
 • Prowadzenie projektów wydobywczych wskazujących na największy potencjał
 • Budowę zakładów przetwarzania surowców mineralnych

Udokumentowane zasoby rudy niklu

Ni[%] Zmierzone Oznaczone Domniemane SUMA
tony Ni% tony Ni% tony Ni% tony
0,5 ‑ 1,0 777,703 0,79 615,384 0,74 84 192,50 0,86 1 477,280
1,0 ‑ 1,5 820,313 1,22 419,541 1,2 372 829,50 1,26 1 612,68
1,5 ‑ 2,0 162,375 1,66 74,327 1,66 1 774,00 1,74 2 010,75
2,0 ‑ 2,5 4,65 2,12 2 550 2,08 1 180,43 2,22 1 187,64
1 765,041 1 111,85 3 411,45 6 288,34
Udokumentowane zasoby wapienia:
 • Blok wschodni: 7 902 000 ton; av. CaO 54,54%
 • Blok zachodni: 3589 000 ton; av. CaO 54,46%
 • Blok południowy: 972 000 ton; av. CaO 54,02%
 • Suma: 12 463 000 Mt
 • SG: 2,4 gr/cm3
 • CoG: CaO ≥ 53%

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2019 roku zarząd wspólnie z radą nadzorcza spółki zdecydowały się na zamrożenie obu projektów kopalnianych. Decyzja ta została podjęta z uwagi na zaistniałe okoliczności:

 • W styczniu 2014 wprowadzono zakaz eksportu nieprzetworzonej rudy niklu. Zakaz nie był całkowity, pozostawiając możliwości eksportu, dla wybranych podmiotów.
 • We wrześniu 2019 roku rozporządzenie ministra zapowiedziało wprowadzenie całkowitego zakazu eksportu nieprzetworzonej rudy niklu wchodzącego w życie od stycznia 2020 roku.
 • Ceny rudy niklu na rynku indonezyjskim stanowią około ok. 35-40% ceny rudy niklu na rynku międzynarodowym i często są zbliżone do kosztów wydobycia.

W związku z powyższym z końcem roku 2019 podjęto również decyzję o zmianie profilu działalności spółki na związany z recyklingiem metali szlachetnych pochodzących z układów drukowanych i katalizatorów samochodowych. Spółka pod nową nazwa Elemental Asia, z nowym zarządem będzie operować na rynkach azjatyckich w w/w zakresie.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.