Recycling zużytych
katalizatorów
samochodowych

Katalizatory ceramiczne

W uproszczeniu składają się z obudowy ze stali nierdzewnej oraz ceramicznego wkładu, którego powierzchnia została natryśnięta metalami z grupy platynowców tzw. PGM (ang. platinum group metals).

W zależności od rynku na które zostało wyprodukowane auto, czyli obowiązku spełniania norm dotyczących emisji spalin a także od marki i typu auta, katalizatory różnią się znacząco zawartością PGM.

Katalizatory metalowe

Zbudowane z metalowego bloku wykonanego z warstw falistej folii, tworzącej sieć kanalików, która podobnie jak w przypadku wkładu katalizatora ceramicznego została pokryta metalami szlachetnymi.

Platynowce, głównie platyna, pallad i rod, pobudzają zawarte w spalinach tlenki węgla, węglowodory i tlenki azotu do reakcji, skutkującej ograniczeniem emisji szkodliwych związków. Zawartość PGM we wkładach katalizatorów samochodowych przeciętnie waha się w przedziale 0.2-0.3%, poziom ten zależny jest od wieku samochodu oraz rodzaju spalanego paliwa.

Przy silnikach o zapłonie iskrowym (silniki benzynowe) najczęściej stosuje się reaktory trójfunkcyjne TWC (od ang. Three Way Catalyst), które redukują tlenki azotu (NOx) oraz jednocześnie utleniają węglowodory (HC) i tlenek węgla (CO). Nad prawidłowym działaniem reaktora czuwa sonda lambda, mająca zachować odpowiedni współczynnik nadmiaru powietrza.

Przy silnikach o zapłonie samoczynnym (silniki wysokoprężne/silniki Diesla) stosowane są reaktory utleniające, które powodują utlenienie związków HC i CO. Jednoczesna redukcja NOx jest w tym przypadku niemożliwa ze względu na fakt pracy tych silników na mieszankach ubogich.

Ze względu na rosnące wymagania ze strony norm emisji spalin pojedyncze reaktory katalityczne są zastępowane układami kilku reaktorów.

Do redukcji tlenków azotu ze spalin stosuje się układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Katalizatorem tej reakcji jest wodny roztwór mocznika (AdBlue), który jest rozpylany w układzie katalitycznym przed filtrem. Pod wpływem temperatury rozpada się on na dwutlenek węgla i amoniak. W katalizatorze amoniak reaguje z tlenkami azotu z czego powstaje lotny azot oraz para wodna.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.