Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW
Elemental Holding S.A 4 036 101 67,23%
EFF B.V. (bezpośrednio)* 1 214 731 20,23%
Hermirad Lisapaly 462 500 7,70%
Pozostali 289 951 4,82%
Razem ‭6 003 283‬ 100%

Dane na dzień 21.09.2021
*Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 2 września 2021 roku, EFF B.V. posiada bezpośrednio i pośrednio (poprzez  Elemental Holding S.A.) 5.250.832 akcji Spółki uprawniających do 5.250.832 głosów, co stanowi w przybliżeniu 87,46% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. 


Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.